Redovisningbyrå och redovisningsbyråer

 

Redovisning och bokföring

Redovisning och bokföring betyder att dokumenterar verksamheten resurshantering.  Varje verksamhet måste redovisa ekonomiska resultat och ställning, detta måste göras vid en given tidpunkt, bokslutsdagen. Alla företag och organisationer måste redovisa sin ekonomi till ett ekonomiskt institut som te.x skatteverket. Det finns olika redovisningsperioder som typ varje månad eller kvartaslvis, det som är gällande för alla verksamheter är att det måste göra ett årsbokslut och detta fastställs på årsstämma.

 

 

Redovisningsbyrå i Stockholm

Hitta en bra och kvalitativ redovisningsbyrå i Stockholm som är uppdaterade på skatteverkets nya regler som släpps varje år och som ger din verksamhet stabil och trygg redovisning. Det är alltid lättare att din redovisningsbyrå ligger lokalt fast de flesta redovisningsbyråer idag är moderna och digitaliserade så du kan sköta bokföringen på distans. 

 

 

Vad är redovisning och bokföring?

Redovisning är dokumentationen av finansiella transaktioner i ett företag eller organisation. Det omfattar också processen att sammanfatta, analysera och rapportera dessa transaktioner i finansiella rapporter. Eftersom god redovisningssed är avgörande för många människor och företag, är det formaliseras och reglerat. Det måste vara systematiska, omfattande och följer allmänt accepterade och standardiserade redovisningsprinciper. Redovisning är ett komplext yrke som kräver många års studier. Blivande redovisningskonsult eller auktoriserad redovisningskonsult måste passera flera tester för att få en professionell beteckning auktoriserad redovisningskonsult. 

 

Hjälp med bokföring

Det är inte alltid lätt att sköta redovisningen själv för din verksamhet, i många fall nästintill omöjligt! Det krävs många års studier för att bli civil ekonom eller revisor. Du måste också läsa på om skatteverkets nya regler som uppdateras varje år, för att kunna ge den bästa konsultationen för verksamheter, så den uppnår sina mål och hitta den lönsamaste vägen tillsammans. Behöver du hjälp med bokföring? - Ring oss redan idag för en konsultation och offert!

 

 

Redovisningsbyrå i Stockholm

Hitta din redovisningsbyrå lokalt för enklare och personliga relation. Men dagens redovisningsbyråer är moderna och kan hantera löpande bokföring och redovisning på distans. De byråer som ligger i framkant jobbar med små och stora företag i hela sverige och sköter allt digital som bokföringsprogram och andra digitala kommunikationer för att underlätta samarbetet mellan företag och redovisningen. Det finns många redovisningsbyrå i Stockholm som är duktiga och lång erfarenhet.